• Elena   BĂSESCU  

Elena BĂSESCU : Správy – v úlohe tieňového spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215