• Giovanni   LA VIA  

Giovanni LA VIA : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013  
- BUDG_AD(2018)625571 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii  
- BUDG_AD(2015)560807 -  
-
BUDG