• Giovanni   LA VIA  

Giovanni LA VIA : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 8. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o práve spotrebiteľov na informovaný výber potravín  
- P8_DCL(2016)0128 - Premlčané  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 46 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o boji proti kybernetickému šikanovaniu a šíreniu pornografie z pomsty  
- P8_DCL(2016)0123 - Premlčané  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 73 - 22-02-2017
Písomné vyhlásenie o pitnej vode ako základnom práve  
- P8_DCL(2016)0071 - Premlčané  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 78 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o chronických bolestiach u ľudí vo veku nad 65 rokov, ktoré nie sú spôsobené rakovinou  
- P8_DCL(2016)0065 - Premlčané  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 136 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o zvyšovaní povedomia občanov vo vzťahu k smernici EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti  
- P8_DCL(2016)0054 - Premlčané  
Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA  
Dátum začatia : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatárov : 64 - 28-07-2016
Písomné vyhlásenie o elektronických zdravotných záznamoch  
- P8_DCL(2016)0050 - Premlčané  
Victor NEGRESCU , Giovanni LA VIA , Biljana BORZAN , Françoise GROSSETÊTE , Eva KAILI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ivo VAJGL , Nessa CHILDERS , Enrico GASBARRA , Milan ZVER , Philippe DE BACKER , Kateřina KONEČNÁ , Piernicola PEDICINI , Ivan JAKOVČIĆ , José BLANCO LÓPEZ , Nicola CAPUTO , Fabio Massimo CASTALDO , Brando BENIFEI , Eva MAYDELL , Cătălin Sorin IVAN  
Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 88 - 28-07-2016
Písomné vyhlásenie o uznaní obezity za chronickú chorobu  
- P8_DCL(2016)0037 - Premlčané  
Alfred SANT , Enrico GASBARRA , Marc TARABELLA , Fabio Massimo CASTALDO , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ivan JAKOVČIĆ , Edward CZESAK , Ángela VALLINA  
Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatárov : 144 - 12-07-2016
Písomné vyhlásenie o predaji liekov na internete, ktoré majú nebezpečné vedľajšie účinky na zdravie žien  
- P8_DCL(2016)0035 - Premlčané  
Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Raffaele FITTO , Enrico GASBARRA , Damiano ZOFFOLI , Patrizia TOIA , Luigi MORGANO , Isabella DE MONTE , Renata BRIANO , Miriam DALLI , Marc TARABELLA , Remo SERNAGIOTTO  
Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatárov : 88 - 12-07-2016
Písomné vyhlásenie o iniciatíve „Raňajky s európskym medom“ a Svetovom dni včiel  
- P8_DCL(2016)0033 - Premlčané  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatárov : 224 - 12-07-2016
Písomné vyhlásenie o priorite európskej stratégie proti demencii  
- P8_DCL(2016)0027 - Premlčané  
Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA  
Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatárov : 139 - 12-07-2016
Písomné vyhlásenie o zastúpení práv budúcich generácií a o medzigeneračnej spravodlivosti v procese rozhodovania a tvorby politík EÚ  
- P8_DCL(2016)0020 - Premlčané  
Benedek JÁVOR , Margrete AUKEN , Miriam DALLI , José Inácio FARIA , Enrico GASBARRA , Eva KAILI , Jean LAMBERT , Giovanni LA VIA , Jo LEINEN , Victor NEGRESCU , Sirpa PIETIKÄINEN , Pavel POC , Dario TAMBURRANO  
Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 51 - 08-06-2016
Písomné vyhlásenie o prístupe k sluchovým pomôckam  
- P8_DCL(2015)0069 - Premlčané  
Renate SOMMER , Peter LIESE , Ádám KÓSA , Françoise GROSSETÊTE , Giovanni LA VIA , Dame Glenis WILLMOTT , Pavel POC , James NICHOLSON , Stefan ECK , Gesine MEISSNER  
Dátum začatia : 02-12-2015
Platné do : 02-03-2016
Počet signatárov : 87 - 03-03-2016
Písomné vyhlásenie o prevencii detskej obezity  
- P8_DCL(2015)0056 - Premlčané  
Aldo PATRICIELLO , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA , Tibor SZANYI , Rolandas PAKSAS , Alessandra MUSSOLINI , Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Milan ZVER , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Enrico GASBARRA , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Krzysztof HETMAN , Giovanni LA VIA , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Lefteris CHRISTOFOROU , Ivan JAKOVČIĆ  
Dátum začatia : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatárov : 129 - 06-01-2016
Písomné vyhlásenie o obezite ako zdravotnom probléme  
- P8_DCL(2015)0051 - Premlčané  
Enrico GASBARRA , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Françoise GROSSETÊTE , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Giovanni LA VIA , Cristian-Silviu BUŞOI , Fabio Massimo CASTALDO , Marc TARABELLA , Piernicola PEDICINI  
Dátum začatia : 16-09-2015
Platné do : 16-12-2015
Počet signatárov : 249 - 17-12-2015
Písomné vyhlásenie o infekčných ochoreniach v útlom veku  
- P8_DCL(2015)0033 - Premlčané  
Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Eleonora FORENZA , Patrizia TOIA , Renata BRIANO , Mercedes BRESSO , Silvia COSTA , Siôn SIMON , Anneliese DODDS , Françoise GROSSETÊTE  
Dátum začatia : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatárov : 124 - 08-12-2015
Písomné vyhlásenie o očkovacích kampaniach  
- P8_DCL(2015)0032 - Premlčané  
Enrico GASBARRA , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Françoise GROSSETÊTE , Nicola CAPUTO , Marisa MATIAS , Nessa CHILDERS , Giovanni LA VIA , Cristian-Silviu BUŞOI , Marc TARABELLA , Fabio Massimo CASTALDO , Piernicola PEDICINI  
Dátum začatia : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatárov : 125 - 08-12-2015
Písomné vyhlásenie o zlučiteľnosti ťažby ropy a kvality vody určenej na ľudskú spotrebu  
- P8_DCL(2015)0021 - Premlčané  
Piernicola PEDICINI , Giovanni LA VIA , Pavel POC , Kateřina KONEČNÁ , Bas EICKHOUT , Michèle RIVASI , David BORRELLI , Marco AFFRONTE , Marco ZULLO , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Daniela AIUTO  
Dátum začatia : 18-05-2015
Platné do : 18-08-2015
Počet signatárov : 68 - 24-08-2015
Písomné vyhlásenie o plytvaní potravinami  
- P8_DCL(2015)0001 - Premlčané  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Dátum začatia : 12-01-2015
Platné do : 12-04-2015
Počet signatárov : 179 - 17-04-2015