• Salvatore   IACOLINO  

Salvatore IACOLINO : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 7. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o legálnych povzbudzujúcich látkach  
- P7_DCL(2011)0040 - Premlčané  
George Sabin CUTAȘ , Salvatore IACOLINO , Ramona Nicole MĂNESCU , Michèle RIVASI  
Dátum začatia : 26-09-2011
Platné do : 09-01-2012
Počet signatárov : 110 - 15-12-2011