Petru Constantin LUHAN

Politické skupiny

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunsko)

Člen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradník

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

642

Dohľad nad trhom s výrobkami (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Výberové zisťovanie pracovných síl (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Ochrana spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Systémy ochrany vkladov (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Infraštruktúra pre alternatívne palivá (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Program výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život (A7-0076/2014 - Claude Turmes)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.24)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

12

STANOVISKO k akčnému plánu elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 – inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

STANOVISKO o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

STANOVISKO k vykonávaniu stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

STANOVISKO k vykonávaniu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

STANOVISKO k integrácii migrantov, jej dôsledkom pre trh práce a vonkajšiemu rozmeru koordinácie sociálneho zabezpečenia

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje špecifický program na vykonávanie programu Horizont 2020 – Rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

STANOVISKO k návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

STANOVISKO k atraktivite investovania v Európe

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Návrhy uznesení

5

Návrh spoločného uznesenia o plnení stratégie EÚ pre podunajskú oblasť

15-02-2011 RC-B7-0129/2011

Návrh uznesenia o plnení stratégie EÚ pre podunajskú oblasť

14-02-2011 B7-0131/2011

Návrh spoločného uznesenia o európskej stratégii pre podunajskú oblasť

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Návrh uznesenia o európskej stratégii pre podunajskú oblasť

18-01-2010 B7-0036/2010

Návrh uznesenia o lesných požiaroch v lete roku 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Písomné vyhlásenia

2

Písomné vyhlásenie o ochrane detí a ich práv v súvislosti s internetovým menným priestorom zameraným na deti

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Premlčané

Podrobnosti

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Dátum začatia : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatárov : 230 - 10-12-2013

Písomné vyhlásenie o boji proti skleróze multiplex v Európe

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Prijaté

Podrobnosti

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Dátum začatia : 09-05-2012
Platné do : 13-09-2012
Prijaté (dátum) : 13-09-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0357
Počet signatárov : 408 - 13-09-2012

Návrhy aktov Únie

1

Návrh aktu Únie o pravidlách dobrovoľného označovania v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa vhodnosti potravín pre vegetariánov a vegánov

27-11-2013 B7-0401/2013

Parlamentné otázky

107

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Komisia

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Komisia

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Komisia

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Komisia

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Komisia

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Komisia

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Komisia

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít