George BECALI : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 18-12-2012 : Nezaradení poslanci

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 18-12-2012 : Partidul România Mare (Rumunsko)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre medzinárodný obchod
  • 16-09-2009 / 18-12-2012 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko
  • 16-09-2009 / 18-12-2012 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
  • 19-01-2012 / 18-12-2012 : Výbor pre medzinárodný obchod

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 19-01-2012 / 18-12-2012 : Výbor pre právne veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o úsilí Európskej únie v boji proti odlesňovaniu  
- P7_DCL(2010)0056 - Premlčané  
Viorica DĂNCILĂ , George BECALI , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Martin HÄUSLING  
Dátum začatia : 14-06-2010
Platné do : 14-10-2010
Počet signatárov : 83 - 15-10-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít