Lajos BOKROS : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen
 • 16-07-2009 / 30-06-2014 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 24-10-2013 : Magyar Demokrata Fórum (Maďarsko)
 • 25-10-2013 / 30-06-2014 : Modern Magyarország Mozgalom (Maďarsko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Náhradník 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci

all-activities 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o dodržiavaní práv národnostných menšín v Litve  
- P7_DCL(2010)0008 - Premlčané  
Ryszard CZARNECKI , Lajos BOKROS , Jarosław KALINOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Dátum začatia : 08-02-2010
Platné do : 20-05-2010
Počet signatárov : 84 - 20-05-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít