John Stuart AGNEW : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezaradení poslanci
  • 20-10-2014 / 15-01-2019 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen
  • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Skupina Európa národov a slobody - Člen

Národné strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Náhradník 

  • 14-12-2018 / 15-01-2019 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít