Antonio IODICE : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 14-06-1990 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Podpredseda
 • 15-06-1990 / 18-07-1994 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Taliansko)

Člen 

 • 26-07-1989 / 15-09-1989 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 15-01-1992 / 18-12-1992 : Výbor pre obcianske slobody a vnútorné záležitosti
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s krajinami Maghrebu a Arabskou Maghrebskou úniou
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s krajinami Maghrebu a Arabskou Maghrebskou úniou
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s krajinami Maghrebu a Arabskou Maghrebskou úniou

Náhradník 

 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ameriky
 • 15-01-1992 / 06-01-1994 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ameriky
 • 18-12-1993 / 18-07-1994 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ameriky