Judith A. MERKIES
 • Judith A.
  MERKIES
 • Holandsko
 • Dátum narodenia: 28. september 1966, London (Middlesex)

Politické skupiny

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partij van de Arbeid (Holandsko)

Členka

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre petície
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre petície
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradníčka

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 13.10.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

68

Preprava odpadu (rozprava)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4)

Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (rozprava)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(21)

Európska prokuratúra (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.27)

Cieľ zníženia emisií CO2 z[nbsp ]nových osobných automobilov do roku 2020 (rozprava)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(17)

Technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (rozprava)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(17)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

SPRÁVA o Únii inovácií: transformácia Európy pre svet po kríze

ITRE
27-04-2011 A7-0162/2011

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

9

SPRÁVA o zabezpečení fungovania vnútorného trhu s energiou

ITRE
16-07-2013 A7-0262/2013

SPRÁVA o inováciách pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu

ENVI
14-06-2013 A7-0201/2013

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hladine hluku motorových vozidiel

ENVI
21-12-2012 A7-0435/2012

SPRÁVA o Európe efektívne využívajúcej zdroje

ENVI
08-05-2012 A7-0161/2012

SPRÁVA o inovačnej politike Spoločenstva v meniacom sa svete

ITRE
06-05-2010 A7-0143/2010

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k návrhu smernice Rady, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu

ITRE
20-12-2012 ITRE_AD(2012)491256

STANOVISKO k účinnej stratégii v oblasti surovín pre Európu

ENVI
28-06-2011 ENVI_AD(2011)464768

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

7

STANOVISKO o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom do roku 2020 implementovať medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie

ITRE
24-01-2014 ITRE_AD(2014)524643

STANOVISKO k reindustrializácii Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť

ENVI
21-06-2013 ENVI_AD(2013)508269

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom vyjasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov

ITRE
28-01-2013 ITRE_AD(2013)500626

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní koncesií

ITRE
08-11-2012 ITRE_AD(2012)492572

STANOVISKO k priebežnej správa v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020

ENVI
24-09-2012 ENVI_AD(2012)491291

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie

ITRE
09-05-2012 ITRE_AD(2012)483686

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o predchádzanie vstupu liekov, ktoré sú falšované z hľadiska ich totožnosti, histórie alebo pôvodu, do legálneho dodávateľského reťazca

ITRE
24-03-2010 ITRE_AD(2010)430741

Návrhy uznesení

7

Návrh spoločného uznesenia o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii

01-02-2011 RC-B7-0073/2011

Návrh uznesenia o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii

26-01-2011 B7-0084/2011

Návrh uznesenia o vozidlách na elektrický pohon

28-04-2010 B7-0261/2010/rev. 1

Návrh spoločného uznesenia o výsledkoch kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15)

08-02-2010 RC-B7-0064/2010/rev. 1

Návrh uznesenia o stratégii EÚ na kodanskú konferenciu o zmene klímy (COP 15)

03-02-2010 B7-0083/2010

Parlamentné otázky

54

  Ford's retention of records on traffic offences committed by vehicle owners

12-02-2014 E-001545/2014 Komisia

  Astroturfing and bogus reviews

21-11-2013 E-013258/2013 Komisia

  Ban on neonicotinoids

22-07-2013 E-008953/2013 Komisia

  Sustainability criteria for biomass

18-07-2013 E-008823/2013 Komisia

  Call charge transparency

02-07-2013 E-007804/2013 Komisia

  Еnergy tariff transparency

27-06-2013 E-007587/2013 Komisia

  Collapse of Thermphos

18-04-2013 E-004423/2013 Komisia

  Sustainable supply of phosphorus

18-04-2013 E-004422/2013 Komisia

  Chinese bird flu

10-04-2013 E-004019/2013 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít