Tanja FAJON : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Socialni demokrati (Slovinsko)

Podpredsedníčka 

 • 17-09-2009 / 30-06-2013 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 04-07-2011 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
 • 09-05-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zahraničné veci

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 52a

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 205a

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne sieťovej a informačnej bezpečnosti v Únii  
- LIBE_AD(2014)514755 -  
-
LIBE 
STANOVISKO o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt  
- AFET_AD(2013)506357 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o zjednodušení vydávania víz  
- AFET_AD(2013)506356 -  
-
AFET 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o ochrane detí a ich práv v súvislosti s internetovým menným priestorom zameraným na deti  
- P7_DCL(2013)0014 - Premlčané  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Dátum začatia : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatárov : 230 - 10-12-2013
Písomné vyhlásenie o ustanovení 13. decembra za Európsky deň proti sexuálnemu zneužívaniu detí  
- P7_DCL(2012)0013 - Premlčané  
Tanja FAJON , Roberta ANGELILLI , Cecilia WIKSTRÖM  
Dátum začatia : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatárov : 132 - 14-06-2012
Písomné vyhlásenie o nebezpečenstve prítomnosti Talibanu v Pakistane  
- P7_DCL(2011)0013 - Premlčané  
Johannes Cornelis van BAALEN , Tanja FAJON , Carl HAGLUND , Alexander Graf LAMBSDORFF , Krzysztof LISEK  
Dátum začatia : 23-03-2011
Platné do : 23-06-2011
Počet signatárov : 44 - 23-06-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12G157
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12G157
  1047 Brussels
   
  Contact data: