Tanja FAJON : Písomné vysvetlenia hlasovania 

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 183

Práva intersexuálnych osôb (B8-0101/2019) SL  
 

Parlament je na tokratnem zasedanju sploh prvič posebej razpravljal in sprejel resolucijo o pravicah interseksualnih oseb.
Kot ena izmed pobudnic sem resolucijo seveda podprla.
Interseksualne osebe se namreč rodijo s telesnimi in spolnimi značilnostmi, ki ne ustrezajo medicinskim ali družbenim normam za žensko ali moško telo, in ker se lahko to odstopanje izrazijo v različnih primarnih ali sekundarnih značilnostih.
Resolucija zato poziva Komisijo in države članice k obravnavi kršitve človekovih pravic in odpravi diskriminacije interseksualnih oseb.
Veseli me, da je parlament ostro obsodil zdravljenje in kirurške posege za normalizacijo spola brez privolitve. Na žalost pa bo potrebno še veliko storiti za odpravo diskriminacije ter za pomoč interseksualnim osebam na vseh področjih.
Na žalost se interseksualna odstopanja v mednarodni klasifikaciji bolezni Svetovne zdravstvene organizacije še vedno uvrščajo med bolezni, čeprav ni dokazov o dolgoročnem uspehu zdravljenja.

Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2023) (B8-0127/2019) SL  
 

Glasovala sem za resolucijo, saj so LGBTI osebe v Evropski uniji še vedno diskriminirane in se nad njimi pogosto izvaja nasilje, vse države članice EU pa ne zagotavljajo ustreznega pravnega varstva osebam LGBTI pred diskriminacijo.
Kljub pozivom parlamenta Komisiji leta 2014 k pripravi celostne strategije boja proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete ta še vedno ostaja večinoma neuresničena.
Komisija je sicer prejela seznam nekaterih ukrepov za osebe LGBTI decembra leta 2015, a ta ostaja pomanjkljiv in neizpolnjen na številnih področjih. Parlament zato Komisijo ponovno poziva k pripravi celostne strategije za odpravo diskriminacije LGBTI oseb v Uniji.
Resolucija med drugim tudi ugotavlja, da za dostop do pravnega priznanja spola osem držav članic zahteva sterilizacijo, 18 držav članic pa diagnozo o duševnem zdravju in odločno poziva Komisijo, naj oceni, ali so te zahteve v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (A8-0053/2019 - David Martin) SL  
 

Parlament je tokrat odločal o sporazumu o prosti trgovini med EU in Singapurjem.
Sporazum je problematičen iz več vidikov, saj je povsem neuravnotežen, odpira vrata številnim vprašljivim ekonomskim praksam in neustrezno naslavlja vprašanj davčnega okolja.
Po podatkih številnih nevladnih organizacij je Singapur kljub boju proti izogibanju davkov prava davčna oaza, v kateri je registriranih več kot 10.000 podjetji iz EU med njimi številna slamnata.
Sporazum je problematičen tudi iz naslova razmerja med pravicami delavcev in investitorjev. Ta namreč razširja pravice in ugodnosti, do katerih so upravičeni investitorji, medtem ko na drugi strani delavci ostajajo brez ustrezne zaščite. Še več, Singapur še vedno ni ratificiral treh konvencij Mednarodne organizacije dela (ILO).
Zaradi vseh navedenih razlogov sem glasovala proti prosto-trgovinskemu sporazumu med EU in Singapurjem.

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (A8-0054/2019 - David Martin) SL  
 

Sporazum o zaščiti naložb je tesno povezan element krovnega trgovinskega sporazuma, a je ta ločen, saj po odločitvi Sodišča EU spada v deljeno pristojnost med države članice in EU.
Sporazum vzpostavlja sistem sodišč za naložbe (ICS), ki je veliko prahu vzdignil že v kanadskem primeru, na katerem modelu tudi sloni. Kljub dobrim namenom in nekaterim prilagoditvam ima ta še vedno številne pomanjkljivosti.
V sporazumu na žalost ni določb o obveznostih vlagateljev. Če namreč želimo zagotoviti legitimno zaščito svojim vlagateljem v tretjih državah, moramo po drugi strani poskrbeti tudi, da bodo sporazumi o zaščiti naložb vključevali zavezujoče standarde družbene odgovornosti gospodarskih družb in splošne obveznosti glede spoštovanja človekovih pravic.
Namesto vzpostavljanja nadnacionalnega sistema sodišč za naložbe bi morali zagotoviti, da imajo vlagatelji ter ostali deležniki proste trgovine učinkovita pravna sredstva preko nacionalnih sodišč.
Zato sem tudi v tem primeru glasovala proti.

Humanitárne víza (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) SL  
 

Danes sem odločno glasovala za poročilo kolega Lópeza Aguilarja ter za vzpostavitev sheme evropskih humanitarnih viz.
Mediteransko morje je namreč še vedno eno izmed najsmrtonosnejših na svetu in kljub številnim pozivom Komisiji po vzpostavitvi več pravnih in varnih poti v Evropi, ta še vedno ni predstavila konkretnih pobud.
V poročilu iz leta 2016 o celotnem pristopu EU k migracijam smo se odločno zavzeli za več tako notranje kot zunanje solidarnosti in predlagali rešitve, vključno s humanitarnim sprejemom. Ker se Komisija na naše pozive še vedno ni odzvala, smo zato v Parlamentu ravno na pobudo socialistov in demokratov sprejeli poročilo o vzpostavitvi evropskih humanitarnih vizumov.
Če želimo učinkovito upravljati migracijske izzive, s katerimi se bo še v prihodnje soočala tudi Evropa, moramo biti nanje ustrezno pripravljeni. Na mizi imamo od danes eno izmed rešitev. Vprašanje pa ostaja, ali imamo dovolj poguma, da jih EU tudi uresniči?

Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) SL  
 

Glasovala sem za poročilo kolega Staniševa ter za takojšnji pristop Bolgarije in Romunije v schengenski prostor.
Državi sta namreč že leta 2011 izpolnili vse zahtevane tehnične pogoje za odpravo kontrol na notranjih zračnih, kopenskih in pomorskih mejah. Vse od takrat pa tako v Parlamentu kot Komisija pozivamo države članice, da nemudoma opravijo blokado, saj je za odločitev na Svetu potrebno soglasje.
V skupini Socialistov in demokratov se odločno zavzemamo za ohranitev svobode gibanja v schengenskem prostoru ter za enakopravno obravnavo vseh državljanov Unije. Državljani Romunije in Bolgarije si to zaslužijo!

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12G157
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12G157
  1047 Brussels
   
  Contact data: