David CAMPBELL BANNERMAN
 • David
  CAMPBELL BANNERMAN
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Člen
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party
 • Dátum narodenia: 28. máj 1960, Bombay (India)

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

31

Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípad Nabíla Radžaba

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.2)

Pokračovanie prerušeného rokovania

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(7)

Jadrová dohoda s Iránom (rozprava)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(10)

Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (rozprava)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(3)

Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (rozprava) (2)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(3)

Situácia v Iráne (rozprava)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(12)

Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 11. Konferenciou ministrov WTO (rozprava)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(12)

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

8

SPRÁVA Odporúčanie Rade týkajúce sa navrhovaného mandátu na obchodné rokovania s Novým Zélandom

INTA
23-10-2017 A8-0312/2017

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

9

STANOVISKO ku korupcii a ľudským právam v tretích krajinách

INTA
31-05-2017 INTA_AD(2017)602958

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

INTA
22-03-2017 INTA_AD(2017)599646

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

INTA
01-09-2016 INTA_AD(2016)582234

STANOVISKO k stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode

INTA
14-07-2016 INTA_AD(2016)582110

STANOVISKO k príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie

INTA
25-05-2016 INTA_AD(2016)580486

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie

INTA
25-05-2016 INTA_AD(2016)576978

STANOVISKO k transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ

INTA
11-12-2015 INTA_AD(2015)569667

STANOVISKO k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

INTA
02-09-2015 INTA_AD(2015)560817

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

INTA
11-05-2015 INTA_AD(2015)552091

Inštitucionálne návrhy uznesení

12

Návrh uznesenia o uzavretí komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou

08-02-2017 B8-0146/2017

Návrh spoločného uznesenia o masových hroboch v Iraku

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

Návrh spoločného uznesenia o situácii v severnom Iraku/Mosule

26-10-2016 RC-B8-1159/2016

  Motion for a resolution Afghanistan, in particular the killings in the province of Zabul

23-11-2015 B8-1264/2015

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution Syria: situation in Palmyra and the case of Mazen Darwish

08-06-2015 B8-0575/2015

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh uznesenia o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš

27-04-2015 B8-0389/2015

Návrh spoločného uznesenia o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ

11-02-2015 RC-B8-0136/2015

Návrh uznesenia o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ

09-02-2015 B8-0136/2015

Otázky na písomné zodpovedanie

14

  Delay in the Commission issuing judgement

08-05-2018 P-002534/2018 Komisia

  Travel undertaken by a member of the Commission

11-10-2016 P-007672/2016 Komisia

  Article 20a(2) of Directive 94/62/EC

17-05-2016 P-004031/2016 Komisia

  Request to the Commission to immediately publish the Globiom study on indirect land use change (ILUC)

12-01-2016 E-000161/2016 Komisia

  Travel undertaken by a member of the Commission

12-01-2016 E-000160/2016 Komisia

  EU grants for non-governmental organisations (NGOs)

11-09-2015 E-012742/2015 Komisia

  Creative Europe Fund

11-09-2015 E-012741/2015 Komisia

  EU Framework Programme

11-09-2015 E-012740/2015 Komisia

  EU grants for non-governmental organisations (NGOs)

08-09-2015 E-012610/2015 Komisia

  EU Framework Programme

08-09-2015 E-012609/2015 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

1

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisia

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M083
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11036
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M083
  1047 Bruxelles