Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Spolupokladníčka
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party
 • Dátum narodenia: 9. október 1978, Stroud

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

28

Požiarna ochrana v budovách (rozprava)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (rozprava)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (rozprava) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Ovplyvňovanie výsledkov zápasov

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Transatlantické toky údajov (rozprava)

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(18)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

17

SPRÁVA Odporúčanie Rade týkajúce sa navrhovaného mandátu na obchodné rokovania s Austráliou

INTA
23-10-2017 A8-0311/2017

SPRÁVA o integrovanom prístupe k politike v oblasti športu: dobrá správa, dostupnosť a čestnosť

CULT
12-12-2016 A8-0381/2016

SPRÁVA o súdržnej politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

SPRÁVA o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície

INTA
28-06-2016 A8-0220/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

STANOVISKO k akčnému plánu EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

24

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, prezentácii a označovaní liehovín, o používaní názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a o ochrane zemepisných označení liehovín

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

STANOVISKO o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

STANOVISKO k správe s názvom Pripojenie na internet pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

STANOVISKO k Európskej obrannej únii

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

STANOVISKO k budúcnosti vzťahov medzi štátmi AKT a EÚ po roku 2020

INTA
20-07-2016 INTA_AD(2016)583902

Návrhy uznesení

6

Návrh uznesenia o uzavretí komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou

08-02-2017 B8-0146/2017

Návrh spoločného uznesenia o štatúte trhového hospodárstva Číny

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Návrh uznesenia o štatúte trhového hospodárstva Číny

10-05-2016 B8-0611/2016

Návrh spoločného uznesenia o nedávnych odhaleniach prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Návrh uznesenia o nedávnych odhaleniach prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Návrh uznesenia o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete

04-03-2015 B8-0219/2015

Písomné vyhlásenia

3

Písomné vyhlásenie o zvýšení ochrany spotrebiteľov v súvislosti s nesúladom medzi inzerovanou a skutočnou rýchlosťou širokopásmového pripojenia

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Premlčané

Podrobnosti

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 109 - 28-07-2016

Písomné vyhlásenie o zákaze vlastníctva hráčov treťou stranou v európskom športe

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Premlčané

Podrobnosti

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Dátum začatia : 11-11-2015
Platné do : 11-02-2016
Počet signatárov : 95 - 12-02-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Prijaté (dátum) : 27-07-2015
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 02 k zápisnici z 07-09-2015
Počet signatárov : 394 - 28-07-2015

Parlamentné otázky

42

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Komisia

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Komisia

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Komisia

Zákaz pohybu cirkusových zvierat, ktoré patria medzi voľne žijúce druhy, v EÚ

16-05-2017 O-000042/2017 Komisia

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Komisia

Zákaz pohybu cirkusových zvierat, ktoré patria medzi voľne žijúce druhy, v EÚ

14-02-2017 O-000013/2017 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisia

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Komisia

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Komisia

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Komisia

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels