Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Spolupokladníčka
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party
 • Dátum narodenia: 9. október 1978, Stroud

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

30

Clá USA v odvetví ocele a hliníka a odpoveď EÚ (rozprava)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(15)

Rozhodnutie USA o zavedení ciel na oceľ a hliník (rozprava)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(4)

Požiarna ochrana v budovách (rozprava)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (rozprava)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (rozprava) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Ovplyvňovanie výsledkov zápasov

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

19

SPRÁVA Smerom k stratégii digitálneho obchodu

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

SPRÁVA Odporúčanie Rade týkajúce sa navrhovaného mandátu na obchodné rokovania s Austráliou

INTA
23-10-2017 A8-0311/2017

SPRÁVA o integrovanom prístupe k politike v oblasti športu: dobrá správa, dostupnosť a čestnosť

CULT
12-12-2016 A8-0381/2016

SPRÁVA o súdržnej politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

STANOVISKO k akčnému plánu EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

29

STANOVISKO k využívaniu globalizácie: obchodné aspekty

CULT
26-06-2018 CULT_AD(2018)620759

STANOVISKO k stavu vzťahov medzi EÚ a USA

INTA
22-06-2018 INTA_AD(2018)620975

STANOVISKO k stavu vzťahov medzi EÚ a Čínou

INTA
30-05-2018 INTA_AD(2018)619364

STANOVISKO k balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

INTA
24-05-2018 INTA_AD(2018)618227

STANOVISKO k výkladu a vykonávaniu Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva

INTA
21-02-2018 INTA_AD(2018)615264

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, prezentácii a označovaní liehovín, o používaní názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a o ochrane zemepisných označení liehovín

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

STANOVISKO o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

Inštitucionálne návrhy uznesení

6

Návrh uznesenia o uzavretí komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou

08-02-2017 B8-0146/2017

Návrh spoločného uznesenia o štatúte trhového hospodárstva Číny

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Návrh uznesenia o štatúte trhového hospodárstva Číny

10-05-2016 B8-0611/2016

Návrh spoločného uznesenia o nedávnych odhaleniach prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Návrh uznesenia o nedávnych odhaleniach prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Návrh uznesenia o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete

04-03-2015 B8-0219/2015

Písomné vyhlásenia

3

Písomné vyhlásenie o zvýšení ochrany spotrebiteľov v súvislosti s nesúladom medzi inzerovanou a skutočnou rýchlosťou širokopásmového pripojenia

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Premlčané

Podrobnosti

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 109 - 28-07-2016

Písomné vyhlásenie o zákaze vlastníctva hráčov treťou stranou v európskom športe

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Premlčané

Podrobnosti

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Dátum začatia : 11-11-2015
Platné do : 11-02-2016
Počet signatárov : 95 - 12-02-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Prijaté (dátum) : 27-07-2015
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 02 k zápisnici z 07-09-2015
Počet signatárov : 394 - 28-07-2015

Otázky na písomné zodpovedanie

38

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Komisia

  Exchange of currency

23-01-2018 E-000335/2018 Komisia

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Komisia

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Komisia

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Komisia

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Komisia

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Komisia

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Komisia

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Komisia

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

7

Zákaz pohybu cirkusových zvierat, ktoré patria medzi voľne žijúce druhy, v EÚ

16-05-2017 O-000042/2017 Komisia

Zákaz pohybu cirkusových zvierat, ktoré patria medzi voľne žijúce druhy, v EÚ

14-02-2017 O-000013/2017 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisia

Zvýšená hrozba terorizmu

14-12-2015 O-000160/2015 Rada

Situácia v oceliarstve

05-11-2015 O-000139/2015 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisia

VSP+ (všeobecný systém preferencií) a súlad s Dohovorom o minimálnom veku: prípad Bolívie

05-09-2014 O-000062/2014 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

1

 

Kontrola vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels