Kay SWINBURNE
 • Kay
  SWINBURNE
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Členka
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party
 • Dátum narodenia: 8. jún 1967, Aberystwyth

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

142

Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.1)

Urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti (B8-0562/2016)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(8.4)

Politika súdržnosti v horských oblastiach EÚ (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.8)

Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.3)

Námietka podľa článku 106: obnovenia schválenia aktívnej látky glyfosát (B8-0439/2016)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(12.9)

Preskúmanie koeficientu na podporu MSP (rozprava)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(24)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

15

SPRÁVA o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

ECON
30-03-2017 A8-0121/2017

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

3

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613565

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613564

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613563

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

8

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

ECON
31-08-2018 ECON_AD(2018)623755

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ

ECON
20-06-2018 ECON_AD(2018)622207

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)610743

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

ECON
06-09-2016 ECON_AD(2016)585727

STANOVISKO k monitorovaniu uplatňovania práva Únie: výročná správa za rok 2014

ECON
28-04-2016 ECON_AD(2016)578521

STANOVISKO k oznámeniu s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

STANOVISKO k odporúčaniam Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)

ECON
02-12-2015 ECON_AD(2015)567692

STANOVISKO k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015

ECON
05-09-2014 ECON_AD(2014)536152

Inštitucionálne návrhy uznesení

2

Otázky na písomné zodpovedanie

7

  Health systems

16-09-2016 E-006916/2016 Komisia

  Regulation (EU) No 537/2014 on the statutory audit of public-interest entities - 'cooling in' period

21-07-2015 E-011727/2015 Komisia

  Conservation of salmon and sea trout stocks

24-06-2015 E-010113/2015 Komisia

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009002/2015 Komisia

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009001/2015 Komisia

  Premium-rate text messaging services

26-03-2015 E-004810/2015 Komisia

  Implementation of Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

06-11-2014 E-008838/2014 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

4

Nemecký zákon o minimálnej mzde

24-05-2016 O-000081/2016 Komisia

Hospodárska diplomacia EÚ

02-05-2016 O-000075/2016 Komisia

Preskúmanie koeficientu na podporu MSP

06-04-2016 O-000066/2016 Komisia

Prístup malých a stredných podnikov k financovaniu

13-10-2015 O-000122/2015 Komisia

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M065
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M065
  1047 Brussels