Nora BERRA : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 16-06-2012 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

  • 16-06-2012 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francúzsko)

Člen 

  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre medzinárodný obchod
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou

Náhradníčka 

  • 04-07-2012 / 22-01-2013 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
  • 04-07-2012 / 27-01-2013 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 23-01-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
  • 28-01-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, ktorým sa mení smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009  
- IMCO_AD(2013)507987 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro  
- IMCO_AD(2013)508086 -  
-
IMCO 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít