Gilles PARGNEAUX : Stanoviská – v úlohe spravodajcu 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 53, 54, príloha V

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)  
- CONT_AD(2018)627884 -  
-
CONT 
POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde  
- CONT_AD(2018)628624 -  
-
CONT 
STANOVISKO k úlohe regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G240
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08006
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  Parlement européen
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G202
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: