Liem HOANG NGOC : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Francúzsko)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 16-09-2009 / 13-02-2012 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely  
- ECON_AD(2013)513316 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k rámcu správy a riadenia európskych spoločností  
- IMCO_AD(2012)475892 -  
-
IMCO 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Odpovede na otázky pre ECB a na otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Odpoveď na otázky poslancov týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Články 140, 141, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít