Liem HOANG NGOC
 • Liem
  HOANG NGOC
 • Francúzsko
 • Dátum narodenia: 11. december 1964, Saïgon

Politické skupiny

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Parti socialiste (Francúzsko)

Člen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Náhradník

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 16.09.2009 / 13.02.2012 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

46

Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi (rozprava)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(14)

Akčný program pre dane (rozprava)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(4)

Európske štatistiky (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (hlasovanie)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(8.6)

Európske štatistiky (rozprava)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Európske štatistiky (rozprava) (2)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely (rozprava)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

8

SPRÁVA o hodnotení výsledkov vnútorného trhu

IMCO
15-01-2010 A7-0084/2009

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

4

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely

ECON
05-09-2013 ECON_AD(2013)513316

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností

IMCO
02-02-2012 IMCO_AD(2012)472205

STANOVISKO k rámcu správy a riadenia európskych spoločností

IMCO
24-01-2012 IMCO_AD(2012)475892

STANOVISKO k zelenej knihe s názvom Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy

IMCO
26-01-2011 IMCO_AD(2011)452814

Parlamentné otázky

4

Požiadavka nového balíka šiestich legislatívnych aktov o správe ekonomických záležitostí

11-06-2013 E-006785/2013 Komisia

  Credit rating agencies and their role in the crisis

15-07-2011 E-007329/2011 Komisia

  Transposition in France of Directive 2007/64/EC on payment services

12-07-2011 E-007135/2011 Komisia

Oficiálne stanovisko Rady k vyhosteniu Rómov z Francúzska

03-02-2011 O-000030/2011 Rada

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít