• Marta   ANDREASEN  

Marta ANDREASEN : Správy – v úlohe tieňového spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2012  
- A7-0240/2014 -  
-
CONT 
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor  
- A7-0218/2014 -  
-
CONT