Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Člen predsedníctva
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party
 • Dátum narodenia: 15. november 1969, Sutton Coldfield

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

159

Vykonávanie smernice o ekodizajne (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (hlasovanie)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(7.11)

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (rozprava)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(9.1)

In memoriam

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Zloženie výborov a delegácií

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

Jediné sídlo Európskeho parlamentu (rozprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Jediné sídlo Európskeho parlamentu (rozprava) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Jediné sídlo Európskeho parlamentu (rozprava) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Závery zo zasadnutia Európskej rady z 29. apríla 2017 (rozprava)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(6)

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

21

SPRÁVA o akčnom pláne v oblasti retailových finančných služieb

ECON
23-10-2017 A8-0326/2017

SPRÁVA k finančným technológiám: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

8

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

STANOVISKO k výkladu a vykonávaniu Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

STANOVISKO k výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

STANOVISKO with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Inštitucionálne návrhy uznesení

12

Návrh uznesenia o situácii vo Venezuele

01-06-2016 B8-0724/2016

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Jemene

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Návrh uznesenia o situácii v Jemene

06-07-2015 B8-0686/2015

Návrh spoločného uznesenia o situácii vo Venezuele

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Návrh uznesenia o situácii vo Venezuele

06-03-2015 B8-0238/2015

Návrh spoločného uznesenia o obnovení mandátu Fóra pre správu internetu

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Návrh uznesenia o obnovení mandátu Fóra pre správu internetu

04-02-2015 B8-0130/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Písomné vyhlásenia

3

Písomné vyhlásenie o výstavbe cesty Via Carpatia – strategickej dopravnej cesty východných regiónov EÚ

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Premlčané

Podrobnosti

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 61 - 08-06-2016

Písomné vyhlásenie o karpatskom regióne v EÚ

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Premlčané

Podrobnosti

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Dátum začatia : 14-12-2015
Platné do : 14-03-2016
Počet signatárov : 47 - 15-03-2016

Písomné vyhlásenie o posilnení činnosti v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva vo Venezuele

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Premlčané

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Dátum začatia : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatárov : 64 - 27-01-2016

Otázky na písomné zodpovedanie

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Komisia

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Komisia

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Komisia

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Komisia

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Komisia

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Komisia

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Komisia

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Komisia

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Komisia

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

2

Situácia v oceliarstve

05-11-2015 O-000139/2015 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

3

 

Integrovaný prístup k politike v oblasti športu: dobrá správa, dostupnosť a čestnosť (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

Vykonávanie programu Erasmus+ (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels