• Josefa   ANDRÉS BAREA  

Josefa ANDRÉS BAREA : Návrhy uznesení - 7. volebné obdobie