• Josefa   ANDRÉS BAREA  

Josefa ANDRÉS BAREA : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
STANOVISKO Rozvojové aspekty práv duševného vlastníctva v súvislosti s genetickými zdrojmi: vplyv na obmedzovanie chudoby v rozvojových krajinách  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami  
- ITRE_AD(2012)485932 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie  
- INTA_AD(2011)460663 -  
-
INTA