Magdi Cristiano ALLAM : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 13-12-2011 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 14-12-2011 / 26-01-2012 : Skupina Európa slobody a demokracie - Podpredseda/Člen predsedníctva
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Skupina Európa slobody a demokracie - Podpredseda/Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 01-06-2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Taliansko)
 • 02-06-2010 / 30-06-2014 : "Io amo l'Italia" (Taliansko)

Podpredseda 

 • 17-09-2009 / 24-04-2012 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 25-04-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 31-01-2012 / 28-03-2012 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

all-activities 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o ochrane práva maloletých detí na udržanie úzkeho vzťahu s oboma rodičmi, a to aj v prípade ich právoplatnej odluky alebo rozvodu  
- P7_DCL(2013)0019 - Premlčané  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Dátum začatia : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatárov : 54 - 23-01-2014
Písomné vyhlásenie o boji proti gestačnému diabetu  
- P7_DCL(2013)0010 - Premlčané  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Dátum začatia : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatárov : 65 - 10-12-2013
Písomné vyhlásenie o nutnosti zrušenia eura a návrate k národným menám  
- P7_DCL(2012)0015 - Premlčané  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Dátum začatia : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatárov : 28 - 14-06-2012

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít