Magdi Cristiano ALLAM

Politické skupiny

 • 14.07.2009 / 13.12.2011 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 14.12.2011 / 26.01.2012 : Skupina Európa slobody a demokracie - Podpredseda/Člen predsedníctva
 • 27.01.2012 / 30.06.2014 : Skupina Európa slobody a demokracie - Podpredseda/Člen predsedníctva

Národné strany

 • 14.07.2009 / 01.06.2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Taliansko)
 • 02.06.2010 / 30.06.2014 : "Io amo l'Italia" (Taliansko)

Podpredseda

 • 17.09.2009 / 24.04.2012 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Člen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 25.04.2012 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Náhradník

 • 16.07.2009 / 13.12.2011 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 31.01.2012 / 28.03.2012 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

11

Základné práva v Európskej únii (2012) (rozprava)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(16)

Integrovaný rámec vnútornej kontroly - Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(23)

Správa o rozšírení týkajúca sa Turecka (rozprava)

28-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-28(18)

Situácia v Jemene, Bahrajne, Sýrii a Egypte (rozprava)

12-10-2011 P7_CRE-REV(2011)10-12(16)

Situácia kresťanov v súvislosti so slobodou náboženského vyznania (rozprava)

19-01-2011 P7_CRE(2011)01-19(10)

Európska akcia v prospech obetí terorizmu (rozprava)

15-12-2009 P7_CRE(2009)12-15(19)

Návrhy uznesení

4

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0451/2013

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh uznesenia o situácii v Sýrii

10-09-2013 B7-0425/2013

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Egypte a Sýrii, najmä v kresťanských komunitách

25-10-2011 RC-B7-0542/2011

Návrh uznesenia o situácii v Egypte a Sýrii, najmä pokiaľ ide o kresťanské komunity

24-10-2011 B7-0555/2011

Písomné vyhlásenia

4

Písomné vyhlásenie o ochrane práva maloletých detí na udržanie úzkeho vzťahu s oboma rodičmi, a to aj v prípade ich právoplatnej odluky alebo rozvodu

21-10-2013 P7_DCL(2013)0019 Premlčané

Podrobnosti

Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTA' , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ

Dátum začatia : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatárov : 54 - 23-01-2014

Písomné vyhlásenie o boji proti gestačnému diabetu

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Premlčané

Podrobnosti

Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK

Dátum začatia : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatárov : 65 - 10-12-2013

Písomné vyhlásenie o nutnosti zrušenia eura a návrate k národným menám

12-03-2012 P7_DCL(2012)0015 Premlčané

Podrobnosti

Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI

Dátum začatia : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatárov : 28 - 14-06-2012

Písomné vyhlásenie o slobode umiestňovania náboženských symbolov predstavujúcich kultúru a identitu národa na verejných miestach

23-11-2009 P7_DCL(2009)0064 Premlčané

Podrobnosti

Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Mario MAURO , David-Maria SASSOLI , Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM

Dátum začatia : 23-11-2009
Platné do : 11-03-2010
Počet signatárov : 129 - 15-03-2010

Parlamentné otázky

34

  VP/HR - Protecting the Italian-speaking community in Crimea

17-03-2014 E-003089/2014 Komisia

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Komisia

  Quarterly report on the euro area

07-02-2014 E-001289/2014 Komisia

  Unlawful nature of the Fiscal Compact

31-01-2014 E-001012/2014 Komisia

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Komisia

  Labelling of products based on truffles

18-11-2013 E-013082/2013 Komisia

  Occupied Territories

06-11-2013 E-012580/2013 Komisia

  Reduction of TNT Express workforce in Italy

10-07-2013 E-008295/2013 Komisia

  Ban on the Syrian Islamic terrorist organisation Jabhat Al-Nusra (Victory Front)

09-07-2013 P-008210/2013 Rada

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít