Magdalena ALVAREZ : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 15-07-2010 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 15-07-2010 : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)

Člen 

  • 16-07-2009 / 15-07-2010 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  • 16-09-2009 / 15-07-2010 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
  • 08-10-2009 / 15-07-2010 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
  • 14-12-2009 / 15-07-2010 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST

Náhradníčka 

  • 16-07-2009 / 15-07-2010 : Výbor pre hospodárske a menové veci
  • 16-09-2009 / 15-07-2010 : Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom
  • 02-12-2009 / 15-07-2010 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Moldavsko

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít