• Sonia   ALFANO  

Sonia ALFANO : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 7. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o okamžitom zastavení týrania chrtov a zlého zaobchádzania s nimi v Európe  
- P7_DCL(2013)0006 - Premlčané  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Dátum začatia : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatárov : 221 - 15-07-2013
Písomné vyhlásenie o používaní diaľkovo riadených lietadiel bez pilota na cielené zabíjanie  
- P7_DCL(2012)0002 - Premlčané  
Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES  
Dátum začatia : 16-01-2012
Platné do : 20-04-2012
Počet signatárov : 95 - 20-04-2012
Písomné vyhlásenie o Európskom programe čistenia riek a pobrežných oblastí znečistených polychlórovanými bifenylmi (PCB)  
- P7_DCL(2012)0001 - Premlčané  
Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA  
Dátum začatia : 16-01-2012
Platné do : 20-04-2012
Počet signatárov : 151 - 20-04-2012
Písomné vyhlásenie o dohovore OSN o migrujúcich pracovníkoch  
- P7_DCL(2010)0096 - Premlčané  
Cornelia ERNST , Sonia ALFANO , Sylvie GUILLAUME , Ska KELLER  
Dátum začatia : 13-12-2010
Platné do : 24-03-2011
Počet signatárov : 116 - 24-03-2011
Písomné vyhlásenie o bezúhonnosti Parlamentu  
- P7_DCL(2010)0059 - Premlčané  
Sonia ALFANO , Eva JOLY , Rosario CROCETTA , Rita BORSELLINO  
Dátum začatia : 05-07-2010
Platné do : 11-11-2010
Počet signatárov : 75 - 11-11-2010