Sonia ALFANO : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Taliansko)

Predsedníčka 

 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí
 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Konferencia predsedov výborov
 • 19-04-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre petície

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 19-01-2012 / 18-04-2012 : Výbor pre petície
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o okamžitom zastavení týrania chrtov a zlého zaobchádzania s nimi v Európe  
- P7_DCL(2013)0006 - Premlčané  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Dátum začatia : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatárov : 221 - 15-07-2013
Písomné vyhlásenie o používaní diaľkovo riadených lietadiel bez pilota na cielené zabíjanie  
- P7_DCL(2012)0002 - Premlčané  
Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES  
Dátum začatia : 16-01-2012
Platné do : 20-04-2012
Počet signatárov : 95 - 20-04-2012
Písomné vyhlásenie o Európskom programe čistenia riek a pobrežných oblastí znečistených polychlórovanými bifenylmi (PCB)  
- P7_DCL(2012)0001 - Premlčané  
Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA  
Dátum začatia : 16-01-2012
Platné do : 20-04-2012
Počet signatárov : 151 - 20-04-2012

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít