Vincenzo IOVINE : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 23-10-2012 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen
 • 24-10-2012 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 07-11-2010 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Taliansko)
 • 08-11-2010 / 12-10-2011 : Alleanza per l'Italia (Taliansko)
 • 13-10-2011 / 13-11-2012 : - (Taliansko)
 • 14-11-2012 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Taliansko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 14-09-2011 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
 • 08-10-2009 / 23-11-2010 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
 • 15-09-2011 / 28-09-2011 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 29-09-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 16-09-2009 / 23-10-2012 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile
 • 16-09-2009 / 23-10-2012 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 10-03-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre petície
 • 19-01-2012 / 23-10-2012 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 19-11-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nástroji predvstupovej pomoci (IPA II)  
- REGI_AD(2012)487681 -  
-
REGI 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vyhlásení Európskeho dňa spomienky na obete boja za mier  
- P7_DCL(2010)0066 - Premlčané  
Vincenzo IOVINE  
Dátum začatia : 06-09-2010
Platné do : 06-12-2010
Počet signatárov : 38 - 06-12-2010
Písomné vyhlásenie o regulácii aromatických látok, ktoré podliehajú Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku  
- P7_DCL(2010)0065 - Premlčané  
Vincenzo IOVINE  
Dátum začatia : 06-09-2010
Platné do : 06-12-2010
Počet signatárov : 33 - 06-12-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít