Pino ARLACCHI : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Taliansko)
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Taliansko)

Podpredseda 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pre ľudské práva

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 17-11-2010 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 16-09-2009 / 17-11-2010 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 27-01-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre rozvoj
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozvoj

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru  
- DEVE_AD(2012)489441 -  
-
DEVE 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k rozpočtovej kontrole finančnej pomoci EÚ pre Afganistan  
- AFET_AD(2011)472239 -  
-
AFET 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít