Kristiina OJULAND

Politické skupiny

 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka
 • 20.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka predsedníctva

Národné strany

 • 14.07.2009 / 22.10.2013 : Eesti Reformierakond (Estónsko)
 • 23.10.2013 / 30.06.2014 : Sõltumatu (Estónsko)

Členka

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre zahraničné veci

Náhradníčka

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 16.09.2009 / 21.11.2010 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
 • 22.11.2010 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Podvýbor pre ľudské práva

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

217

Hlasovanie

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(18)

Rusko: súdenie demonštrantov zapojených do podujatí na námestí Bolotnaja

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(19.1)

Samit EÚ – Rusko (rozprava)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Zhodnotenie litovského predsedníctva (rozprava)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Odoberanie orgánov v Číne (rozprava)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.2)

Nástroj európskeho susedstva (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.16)

Autonómne obchodné preferencie pre Moldavsko (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

2

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k návrhu smernice Rady o konzulárnej ochrane občanov Únie v zahraničí

AFET
04-09-2012 AFET_AD(2012)487901

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o útokoch na informačné systémy a ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV

AFET
28-11-2011 AFET_AD(2011)469848

Návrhy uznesení

297

Návrh spoločného uznesenia o Pakistane: nedávne prípady prenasledovania

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Návrh spoločného uznesenia o Sýrii: situácia v určitých zraniteľných komunitách

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on North Korea

14-04-2014 B7-0412/2014

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Pakistan, recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0405/2014

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0404/2014

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Písomné vyhlásenia

2

Písomné vyhlásenie o vzdelávaní a náboženskej diskriminácii v Pakistane

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Premlčané

Podrobnosti

Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND

Dátum začatia : 17-04-2012
Platné do : 17-07-2012
Počet signatárov : 56 - 05-07-2012

Písomné vyhlásenie o tábore Ašráf

06-10-2010 P7_DCL(2010)0075 Prijaté

Podrobnosti

Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON

Dátum začatia : 06-10-2010
Platné do : 20-01-2011
Prijaté (dátum) : 25-11-2010
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2010)0452
Počet signatárov : 401 - 25-11-2010

Parlamentné otázky

32

  Abuses of Interpol Red Notices

15-11-2013 E-013039/2013 Komisia

Právny štát a ľudské práva v Rusku

02-10-2013 O-000102/2013 Komisia

Zákaz vydávania víz ruských štátnym úradníkom - opatrenia nadväzujúce na odporučenie EP

06-02-2013 O-000010/2013 Komisia

  Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004866/2012 Komisia

  VP/HR - Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004865/2012 Komisia

  VP/HR - Use of EU aid to Pakistan

11-05-2012 E-004851/2012 Komisia

  VP/HR - Pakistan

07-02-2012 E-001437/2012 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami