Andrey KOVATCHEV : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Náhradník 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Podvýbor pre ľudské práva 
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 

Nedávne činnosti 

Kontakt