Jean-Louis BORLOO : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 25-07-1989 / 04-09-1992 : nezaradení poslanci

Národné strany 

  • 25-07-1989 / 04-09-1992 : sans étiquette (Francúzsko)

Člen 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie
  • 15-01-1992 / 04-09-1992 : Výbor pre regionálnu politiku, Regionálne plánovanie a vztahy s regioinálnymi a miestnymi úradmi
  • 15-01-1992 / 04-09-1992 : Delegácia pre vztahy s Islandom

Náhradník 

  • 29-05-1991 / 14-01-1992 : Výbor pre politické záležitosti
  • 15-01-1992 / 04-09-1992 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu