Alessandro PANZA : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre regionálny rozvoj 
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 

Náhradník 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest 

Nedávne činnosti 

Kontakt