Charalampos ANGOURAKIS : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Člen

Národné strany 

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Communist Party of Greece (Grécko)

Podpredseda 

  • 20-01-2010 / 12-05-2014 : Delegácia pre vzťahy s Indiou

Člen 

  • 11-11-2009 / 19-01-2010 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
  • 11-11-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradník 

  • 04-11-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Výbor pre zahraničné veci
  • 31-01-2013 / 12-05-2014 : Výbor pre petície

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k budúcnosti regionálnych letísk a leteckých služieb v EÚ  
- REGI_AD(2012)478364 -  
-
REGI 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít