Akreditovaní asistenti v Európskom parlamente

Asistenti

Poslanci

AELTERMAN Annerose
McAllister David
ALLVIN Par Rikard
Andersson Max
ALTEIRAC Laure
Alliot-Marie Michèle
ANDREOLA Magda
Affronte Marco

Akreditovaný asistent pracuje na jednom z troch pracovísk Európskeho parlamentu (Brusel, Luxemburg alebo Štrasburg) a priamo s Parlamentom uzatvoril zmluvu vychádzajúcu z európskeho práva. Miestny asistent pracuje v jednom z členských štátov EÚ a má pracovnú zmluvu vychádzajúcu zo súkromného práva, ktorú uzavrel s poslancom a ktorá podlieha právnym predpisom tohto štátu.