Akreditovaní asistenti v Európskom parlamente

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Asistenti

Poslanci

Akreditovaný asistent pracuje na jednom z troch pracovísk Európskeho parlamentu (Brusel, Luxemburg alebo Štrasburg) a priamo s Parlamentom uzatvoril zmluvu vychádzajúcu z európskeho práva. Miestny asistent pracuje v jednom z členských štátov EÚ a má pracovnú zmluvu vychádzajúcu zo súkromného práva, ktorú uzavrel s poslancom a ktorá podlieha právnym predpisom tohto štátu.