Kent JOHANSSON
 • Kent
  JOHANSSON
 • Švedska
 • Datum rojstva: 27. december 1951, Händene

Politične skupine

 • 21.10.2011 / 26.01.2012 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Član
 • 27.01.2012 / 30.06.2014 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Član predsedstva

Nacionalne stranke

 • 21.10.2011 / 30.06.2014 : Centerpartiet (Švedska)

Podpredsednik

 • 24.04.2012 / 30.06.2013 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Hrvaška

Član

 • 24.10.2011 / 18.01.2012 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 17.11.2011 / 23.04.2012 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Hrvaška
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 09.10.2013 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose z Južno Afriko

Namestnik

 • 21.10.2011 / 18.01.2012 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 21.10.2011 / 18.01.2012 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Namestnica

 • 18.04.2012 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

Parlamentarne dejavnosti na plenarnem zasedanju – sedmo zakonodajno obdobje

Govori na plenarnem zasedanju

41

Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Kmetijski proizvodi na notranjem trgu in v tretjih državah (A7-0217/2014 - Esther Herranz García)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.23)

Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.18)

Enotno evropsko železniško območje (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(10.18)

Okvir podnebne in energetske politike do 2030 (razprava)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Ponovna industrializacija Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti (razprava)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(16)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za obdobje 2014–2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.21)

Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(9.22)

Poročila v vlogi poročevalca v senci

15

POROČILO o predlogu uredbe Sveta o Skupnem podjetju Čisto nebo 2

ITRE
11-02-2014 A7-0083/2014

POROČILO o predlogu uredbe Sveta o Skupnem podjetju za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

ITRE
05-02-2014 A7-0092/2014

POROČILO o ponovni industrializaciji Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti

ITRE
18-12-2013 A7-0464/2013

POROČILO o regionalnem znamčenju: najboljši praksi v podeželskih gospodarstvih naproti

AGRI
10-12-2013 A7-0456/2013

POROČILO o vesoljski industrijski politiki EU – sprostitev potenciala za gospodarsko rast v vesoljskem sektorju

ITRE
21-10-2013 A7-0338/2013

POROČILO o prispevku zadrug k izhodu iz krize

ITRE
12-06-2013 A7-0222/2013

Mnenja v vlogi poročevalca

1

MNENJE o Evropi, gospodarni z viri

ITRE
26-01-2012 ITRE_AD(2012)462765

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

14

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013

ITRE
20-01-2014 ITRE_AD(2014)522868

MNENJE o lokalnih in regionalnih posledicah razvoja pametnih omrežij

ITRE
02-12-2013 ITRE_AD(2013)516956

MNENJE o ponovni industrializaciji Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti

FEMM
03-09-2013 FEMM_AD(2013)514686

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES

ITRE
21-03-2013 ITRE_AD(2013)504167

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020

FEMM
24-09-2012 FEMM_AD(2012)489559

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa „ERASMUS ZA VSE“ – Program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport

ITRE
17-07-2012 ITRE_AD(2012)487940

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o uvedbi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020

AGRI
12-07-2012 AGRI_AD(2012)489458

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020

AGRI
12-07-2012 AGRI_AD(2012)489455

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006

ITRE
21-06-2012 ITRE_AD(2012)486189

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006

ITRE
21-06-2012 ITRE_AD(2012)486188

Parlamentarna vprašanja

3

  Pigs Directive 2008/120/EC

21-03-2014 P-003469/2014 Komisija

  ECJ judgment (Case C-358/11) on the harmonising effect of the Reach Regulation

14-11-2013 P-012964/2013 Komisija

Izvajanje strategije EU za Podonavje

26-06-2012 O-000134/2012 Komisija

Izjave (Sedmi parlamentarni mandat)

Izjava o finančnih interesih