Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • Skupina Evropskih konservativcev in reformistov
 • Članica
 • Združeno kraljestvo Conservative Party
 • Datum rojstva: 29. junij 1954, London

Govori na plenarnem zasedanju

45

Udeležba invalidov na evropskih volitvah (razprava)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(3)

Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (razprava)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(3)

Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (kratka predstavitev)

28-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-28(29)

Družbena odgovornost podjetij (razprava)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(17)

Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (razprava)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(17)

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 (razprava)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Bangladeš, vključno s porokami otrok

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Poročila v vlogi poročevalca

2

Poročila v vlogi poročevalca v senci

15

POROČILO o delovnih pogojih in prekarni zaposlitvi

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

POROČILO o socialnem dampingu v Evropski uniji

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

POROČILO o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020

EMPL
26-10-2015 A8-0312/2015

Mnenja v vlogi poročevalca

2

MNENJE o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje

EMPL
28-03-2018 EMPL_AD(2018)613586

MNENJE o programu ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT): Stanje in obeti

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

8

MNENJE o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih

AGRI
22-06-2018 AGRI_AD(2018)615454

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa

EMPL
04-05-2018 EMPL_AD(2018)615267

MNENJE o delovnih pogojih in prekarni zaposlitvi

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

MNENJE o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede specifičnih ukrepov za Grčijo

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o osebni zaščitni opremi

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

MNENJE o priporočilih glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe (TTIP)

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

MNENJE o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2014

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Institucionalni predlogi resolucij

8

Predlog resolucije o družbeni odgovornosti podjetij

12-03-2018 B8-0140/2018

Predlog skupne resolucije o delovnem programu Komisije za leto 2018

04-07-2017 RC-B8-0434/2017

Predlog resolucije o delovnem programu Komisije za leto 2018

30-06-2017 B8-0450/2017

Predlog resolucije o znakovnih jezikih in poklicnih tolmačih za znakovni jezik

16-11-2016 B8-1230/2016

Predlog skupne resolucije o pregledu smernic za oceno učinka Komisije in vlogi testa za mala in srednja podjetja

26-11-2014 RC-B8-0311/2014

Predlog resolucije o pregledu smernic o oceni učinka Komisije in vlogi testa za mala in srednja podjetja

25-11-2014 B8-0312/2014

Predlog resolucije o zaposlovanju mladih

15-07-2014 B8-0052/2014

Pisne izjave

1

Pisna izjava o spodbujanju povečevanja števila invalidom dostopnih sanitarij v EU

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Zastarano

Podrobnosti

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 124 - 28-07-2016

Vprašanja za pisni odgovor

5

  Persecution of Ahmadiyya Muslims in Pakistan

12-07-2018 E-003883/2018 Komisija

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Komisija

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Komisija

Boj proti boleznim lesa vinske trte

20-05-2015 P-008109/2015 Komisija

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

2

Odgovori Komisije na vprašanja za pisni odgovor

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

Kmetijski inovacijski sistemi v EU

30-04-2015 O-000045/2015 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

1

 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels