María Auxiliadora CORREA ZAMORA

Politične skupine

  • 13.01.2012 / 30.06.2014 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Članica

Nacionalne stranke

  • 13.01.2012 / 30.06.2014 : Partido Popular (Španija)

Članica

  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za mednarodno trgovino
  • 12.03.2012 / 30.06.2014 : Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum-EU

Namestnica

  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  • 02.03.2012 / 30.06.2014 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Parlamentarne dejavnosti na plenarnem zasedanju – sedmo zakonodajno obdobje

Govori na plenarnem zasedanju

11

Prihodnost vinskega sektorja EU (razprava)

24-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-24(7)

Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih in povezanih izdelkov (razprava)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Začetek pogajanj o večstranskem sporazumu o storitvah (razprava)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(21)

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah (razprava)

22-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-22(17)

Trgovinski sporazum med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem (razprava)

10-12-2012 P7_CRE-REV(2012)12-10(16)

Financiranje dejavnosti in vlaganj MSP (kratka predstavitev)

10-12-2012 P7_CRE-REV(2012)12-10(23)

Trgovinska pogajanja EU z Japonsko (razprava)

23-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-23(18)

Trgovinska in naložbena strategija za južno Sredozemlje po arabski pomladi (razprava)

09-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-09(20)

Poročila v vlogi poročevalca v senci

1

POROČILO o financiranju dejavnosti in vlaganj MSP v EU: lažji dostop do posojil v podporo internacionalizaciji

INTA
12-11-2012 A7-0367/2012

Mnenja v vlogi poročevalca

1

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sosedskega instrumenta

INTA
25-06-2012 INTA_AD(2012)488009

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

4

MNENJE o akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi

INTA
28-11-2013 INTA_AD(2013)521775

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov

AGRI
27-06-2013 AGRI_AD(2013)507956

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov

INTA
18-06-2013 INTA_AD(2013)510734

MNENJE o sedanjih izzivih in priložnostih za energijo iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu

INTA
11-03-2013 INTA_AD(2013)502196

Predlogi resolucij

3

Predlog skupne resolucije o pravni varnosti evropskih naložb zunaj Evropske unije

19-04-2012 RC-B7-0214/2012

Predlog resolucije o pravni varnosti evropskih naložb zunaj Evropske unije

18-04-2012 B7-0216/2012

Parlamentarna vprašanja

13

  Investment policy

07-11-2013 E-012651/2013 Komisija

  Request to reintroduce Regulation (EC) No 29/2012 on marketing standards for olive oil

10-10-2013 E-011599/2013 Komisija

  Chinese investigation into European wines

11-09-2013 E-010070/2013 Komisija

  China's announcement of restrictions on imports of European wine

11-06-2013 P-006726/2013 Komisija

  Negotiations for a Free Trade Agreement with Thailand

22-04-2013 E-004456/2013 Komisija

  Revision of Tobacco Products Directive (2001/37/EC) - impact on international trade

22-03-2013 E-003298/2013 Komisija

  Wave of expropriations of European companies by Bolivia

20-02-2013 P-001744/2013 Svet

  Expropriation of Iberdrola subsidiaries by the Bolivian government

08-01-2013 E-000086/2013 Komisija

  Involvement of businesses in the negotiating process for the EU-Japan free trade agreement

19-12-2012 E-011603/2012 Komisija

Izjave (Sedmi parlamentarni mandat)

Izjava o finančnih interesih