Minodora CLIVETI

Politične skupine

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Članica

Nacionalne stranke

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Romunija)

Članica

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Moldavija
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Namestnica

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegacija v skupni parlamentarni skupščini Euronest
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Armenija, EU-Azerbajdžan in EU-Gruzija
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose s Kanado

Parlamentarne dejavnosti na plenarnem zasedanju – sedmo zakonodajno obdobje

Govori na plenarnem zasedanju

304

Varstvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje (A7-0136/2014 - Csaba Őry)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.38)

Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (razprava)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Poročila v vlogi poročevalca v senci

2

POROČILO o posebnih ukrepih v skupni ribiški politiki za razvoj vloge žensk

FEMM PECH
30-01-2014 A7-0070/2014

POROČILO o vidikih enakosti spolov v evropskem okviru za nacionalne strategije vključevanja Romov

FEMM
25-10-2013 A7-0349/2013

Mnenja v vlogi poročevalca

4

MNENJE o časovnem načrtu EU za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

MNENJE o celovitem pristopu EU in njegove posledice za doslednost zunanjega delovanja EU

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

MNENJE o razrešnici za leto 2011: splošni proračun EU, oddelek III, Komisija

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost med spoloma za proračunsko leto 2011

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

6

MNENJE o okviru podnebne in energetske politike do leta 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

MNENJE o invalidkah

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

MNENJE o razvojnih ciljih tisočletja – opredelitev okvira za obdobje po letu 2015

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

MNENJE o Agendi za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

MNENJE o vplivu gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Predlogi resolucij

10

Predlog skupne resolucije o nasilju nad ženskami v Indiji

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o razmerah v Demokratični republiki Kongo

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o diskriminaciji deklic v Pakistanu in še posebej o primeru Malale Jusafzaj

24-10-2012 RC-B7-0477/2012

Predlog skupne resolucije o volitvah v Gruziji

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog resolucije o volitvah v Gruziji

17-10-2012 B7-0470/2012

Predlog skupne resolucije o končanju pohabljanja ženskih spolnih organov

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Predlog resolucije o končanju pohabljanja ženskih spolnih organov

11-06-2012 B7-0307/2012

Pisne izjave

4

Pisna izjava o boju proti raku prostate v Evropski uniji

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Zastarano

Podrobnosti

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Datum predložitve : 13-01-2014
Pretek roka : 13-04-2014
Število podpisnikov : 162 - 14-04-2014

Pisna izjava o izobraževanju in zaposlovanju oseb z motnjami avtističnega spektra in podobnimi posebnostmi

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Zastarano

Podrobnosti

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Datum predložitve : 09-12-2013
Pretek roka : 09-03-2014
Število podpisnikov : 160 - 10-03-2014

Pisna izjava o spodbujanju pravne pismenosti

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Zastarano

Podrobnosti

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Datum predložitve : 09-09-2013
Pretek roka : 09-12-2013
Število podpisnikov : 58 - 10-12-2013

Pisna izjava o zaščiti otrok v primerih ugrabitev, med drugim v okviru sporov v zvezi s skrbništvom

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Zastarano

Podrobnosti

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Datum predložitve : 09-09-2013
Pretek roka : 09-12-2013
Število podpisnikov : 91 - 10-12-2013

Parlamentarna vprašanja

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Komisija

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Komisija

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Komisija

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Komisija

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Komisija

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Komisija

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Komisija

Izjave (Sedmi parlamentarni mandat)

Izjava o finančnih interesih