Mark DEMESMAEKER : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 01-02-2013 / 30-06-2014 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Član

Nacionalne stranke  

  • 01-02-2013 / 30-06-2014 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgija)

Poslanci 

  • 07-02-2013 / 30-06-2014 : Odbor za zunanje zadeve
  • 07-02-2013 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Japonsko
  • 07-02-2013 / 30-06-2014 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje

Namestnik 

  • 06-02-2013 / 30-06-2014 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  • 06-02-2013 / 30-06-2014 : Pododbor za človekove pravice
  • 06-02-2013 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami Mašreka

all-activities 

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih proti škodljivim organizmom na rastlinah  
- ENVI_AD(2014)521552 -  
-
ENVI 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o pravicah invalidnih oseb  
- P7_DCL(2014)0008 - Zastarano  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Datum predložitve : 16-01-2014
Pretek roka : 16-04-2014
Število podpisnikov : 142 - 17-04-2014

Izjave 

Izjava o finančnih interesih