Mark DEMESMAEKER : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član
 • 23-10-2014 / 28-02-2018 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član predsedstva
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član predsedstva

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgija)

Podpredsednik 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zunanje zadeve
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za človekove pravice
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Ukrajina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet in turizem
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE Poročilo o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev  
- TRAN_AD(2018)626844 -  
-
TRAN 
MNENJE o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena oljna ogrščica Ms8, Rf3 in Ms8 × Rf3 (B8-0073/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betrokken ggo niet om de volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en "evidence-based" beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding ("integrated pest management") essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (B8-0074/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betrokken ggo niet om de volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en "evidence-based" beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding ("integrated pest management") essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87403 (MON-874Ø3-1) (B8-0075/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betrokken ggo niet om de volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en "evidence-based" beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding ("integrated pest management") essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o dostopnih urbanih območjih in vključujočih mestih za vse  
- P8_DCL(2016)0083 - Zastarano  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Izaskun BILBAO BARANDICA , Ivan JAKOVČIĆ , Ádám KÓSA , Helga STEVENS , Mark DEMESMAEKER , Gesine MEISSNER , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Marian HARKIN  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 68 - 13-12-2016
Pisna izjava o odpravi pridobivanja organov od zapornikov vesti na Kitajskem  
- P8_DCL(2016)0048 - Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Sprejeto (datum) : 27-07-2016
Seznam podpisnikov : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Število podpisnikov : 414 - 27-07-2016
Pisna izjava o evropskem medenem zajtrku in svetovnem dnevu čebe  
- P8_DCL(2016)0033 - Zastarano  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Datum predložitve : 11-04-2016
Pretek roka : 11-07-2016
Število podpisnikov : 224 - 12-07-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih