Marju LAURISTIN

Govori na plenarnem zasedanju

58

Predstavitev prednostnih nalog estonskega predsedovanja Svetu (razprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Poročilo o Turčiji za leto 2016 (razprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Ukrajinski politični zaporniki v Rusiji in razmere na Krimu

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

E-demokracija v EU: potencial in izzivi (razprava)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Pravila civilnega prava o robotiki (razprava)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Poslabšanje razmer v vzhodni Ukrajini (razprava)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

Evropski steber socialnih pravic (razprava)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Poročila v vlogi poročevalca

2

Poročila v vlogi poročevalca v senci

3

Mnenja v vlogi poročevalca

2

MNENJE o digitalizaciji evropske industrije

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

1

MNENJE o priporočilu za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP)

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Institucionalni predlogi resolucij

27

Predlog resolucije o boju proti antisemitizmu

29-05-2017 B8-0383/2017

Predlog skupne resolucije o ukrajinskih zapornikih v Rusiji in razmerah na Krimu

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog resolucije o odnosih med EU in Turčijo

22-11-2016 B8-1283/2016

Predlog skupne resolucije o položaju novinarjev v Turčiji

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Predlog skupne resolucije o Tadžikistanu: položaj zapornikov vesti

08-06-2016 RC-B8-0755/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o čezatlantskem pretoku podatkov

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Predlog skupne resolucije o Demokratični republiki Kongo

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Pisne izjave

2

Pisna izjava o varnosti v letalstvu in nevarnih letih vojaških letal

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Zastarano

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum predložitve : 05-10-2015
Pretek roka : 05-01-2016
Število podpisnikov : 106 - 06-01-2016

Pisna izjava o učinkovitejšem in usklajenem izvajanju makroregionalnih strategij EU

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Zastarano

Podrobnosti

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Datum predložitve : 27-04-2015
Pretek roka : 27-07-2015
Število podpisnikov : 79 - 28-07-2015

Vprašanja za pisni odgovor

8

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Komisija

Obtožbe o poneverbi evropskih sredstev na Madžarskem

28-09-2016 E-007203/2016 Komisija

  VP/HR - Sentencing of Kazakh journalist Guzyal Baidalinova

08-06-2016 E-004710/2016 Komisija

  EU counter-measures to Russian trade sanctions against Ukraine

04-01-2016 P-000001/2016 Komisija

Prosto gibanje in Romi

02-07-2015 E-010695/2015 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

4

Mednarodni dan Romov

08-03-2017 O-000017/2017 Komisija

Mednarodni dan Romov

08-03-2017 O-000016/2017 Svet

Učinki sklepov Splošnega sodišča o izjavi EU-Turčija

06-03-2017 O-000014/2017 Komisija

Uvedba čezmejnih orodij za elektronsko identifikacijo in spletnih storitev

08-03-2016 O-000042/2016 Komisija