Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
 • Član
 • Litva Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Datum rojstva: 16. maj 1963, Vilnius

Govori na plenarnem zasedanju

232

Kambodža, zlasti primer Kem Sokhe

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.3)

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

Stanje odnosov med EU in ZDA (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

Stanje odnosov med EU in Kitajsko (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu (razprava)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Evropski program za razvoj obrambne industrije (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Rusija, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (razprava)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (razprava) (2)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Poročila v vlogi poročevalca

3

Poročila v vlogi poročevalca v senci

7

POROČILO o kohezijski politiki in krožnem gospodarstvu

REGI
23-05-2018 A8-0184/2018

POROČILO o apatridnosti v južni in jugovzhodni Aziji

AFET
04-05-2017 A8-0182/2017

POROČILO o strateškem komuniciranju EU zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani

AFET
14-10-2016 A8-0290/2016

POROČILO o pregledu evropske sosedske politike

AFET
19-06-2015 A8-0194/2015

Mnenja v vlogi poročevalca

1

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

7

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Ukrajini

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

MNENJE o pravicah žensk v državah vzhodnega partnerstva in drugih sosednjih državah

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

MNENJE o strategiji EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Ukrajina)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

MNENJE o Evropski energetski uniji naproti

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

MNENJE o evropski strategiji za energetsko varnost

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Institucionalni predlogi resolucij

331

Predlog skupne resolucije o Mjanmaru, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Predlog skupne resolucije o Kambodži, zlasti primer Kem Sokhe

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Predlog skupne resolucije o Ugandi, aretacija opozicijskih poslancev

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o avtonomnih orožnih sistemih

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Predlog resolucije o avtonomnih orožnih sistemih

05-09-2018 B8-0355/2018

Predlog skupne resolucije o Burundiju

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Predlog skupne resolucije o Somaliji

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Osebni predlogi resolucij

1

Predlog resolucije o boju proti diskriminaciji na podlagi rase, vere in narodnosti

06-02-2017 B8-0138/2017

Pisne izjave

8

Pisna izjava o obeležitvi spomina na žrtve holokavsta in podpori postavitvi spominskega centra v Babinem Jaru

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Zastarano

Podrobnosti

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 135 - 13-03-2017

Pisna izjava da mora vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) podpirati regionalno dostopnost

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Zastarano

Podrobnosti

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 106 - 13-03-2017

Pisna izjava o boljšem dostopu regionalnih in lokalnih organov do evropskih strukturnih in investicijskih skladov

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Zastarano

Podrobnosti

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 58 - 13-12-2016

Pisna izjava o podvojitvi zmogljivosti plinovoda Severni tok

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Zastarano

Podrobnosti

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Datum predložitve : 07-03-2016
Pretek roka : 07-06-2016
Število podpisnikov : 182 - 08-06-2016

Pisna izjava o darovanju organov

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Zastarano

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum predložitve : 07-03-2016
Pretek roka : 07-06-2016
Število podpisnikov : 113 - 08-06-2016

Pisna izjava o varnosti v letalstvu in nevarnih letih vojaških letal

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Zastarano

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum predložitve : 05-10-2015
Pretek roka : 05-01-2016
Število podpisnikov : 106 - 06-01-2016

Pisna izjava o prenehanju testiranja na živalih

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Zastarano

Podrobnosti

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV

Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 60 - 08-12-2015

Pisna izjava o prelivanju sredstev pomoči EU k terorističnim organizacijam

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Zastarano

Podrobnosti

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Datum predložitve : 09-02-2015
Pretek roka : 09-05-2015
Število podpisnikov : 65 - 11-05-2015

Vprašanja za pisni odgovor

70

  Ostrovets NPP stress tests' recommendations

11-07-2018 E-003836/2018 Komisija

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komisija

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Svet

  Introduction of the GSP+ system in Pakistan

03-07-2018 E-003669/2018 Komisija

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

17-05-2018 P-002663/2018 Komisija

  VP/HR - Harassment and persecution of lawyers in Azerbaijan

27-03-2018 E-001834/2018 Komisija

  VP/HR - Syrian security official in Italy despite EU sanctions

19-03-2018 E-001661/2018 Komisija

VP/HR - Izvajanje sankcij proti Rusiji

12-03-2018 E-001509/2018 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

27

Izvajanje smernic Sveta za osebe LGBTI v okviru razmer v Čečeniji

25-06-2018 O-000072/2018 Komisija

Večja interpelacija - VP/HR - Odgovor EU na neprimerno spolno vedenje v organizacijah za pomoč

21-03-2018 O-000032/2018 Komisija

Prepoved premikov prostoživečih cirkuških živali v EU

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

Manjša interpelacija - VP/HR - Sklenitev prednostnih nalog partnerstva med EU in Egiptom

04-05-2017 O-000036/2017 Komisija

Večja interpelacija - Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije

12-04-2017 O-000029/2017 Komisija

Trgovina z ljudmi

24-03-2017 O-000024/2017 Komisija

VP/HR - svoboda medijev v Gruziji: zadeva Rustavi 2

08-03-2017 O-000015/2017 Komisija

Prepoved premikov prostoživečih cirkuških živali v EU

14-02-2017 O-000013/2017 Komisija

Reševanje problematike izginjanja otrok migrantov v Evropi

03-02-2017 O-000009/2017 Komisija

Razmere v Italiji po potresih

14-11-2016 O-000139/2016 Komisija

Interpelacije

3

VP/HR - Odgovor EU na neprimerno spolno vedenje v organizacijah za pomoč

21-03-2018 G-000003/2018 Komisija

VP/HR - Sklenitev prednostnih nalog partnerstva med EU in Egiptom

04-05-2017 K-000002/2017 Komisija

Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije

12-04-2017 G-000004/2017 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

209

 

Enotni digitalni portal (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

The Single Digital Gateway is a great proposal which would help to develop a so called `one stop shop` on-line for all the principal EU`s administrative procedures. If all the basic administrative procedures would be simplified and available on-line, it would help citizens and businesses to handle paperwork on-line much faster. This would really make people`s life simpler.

 

Evropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

EU`s mobility sector is overcoming drastic changes with popularisation of electric vehicles and technology. This proposal aims at introducing Europe on the Move agenda which would essentially prepare citizens and business for a transition towards enviromentaly friendly and competitive mobility. A broad strategy needs to be applied in order to enable all the users of mobility sector to benefit from the changes as well as to facilitate a necessary environment and skills.

 

Neenotna kakovost proizvodov na enotnem trgu (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

13-09-2018

All the citizens of the European Union have the right to products of the same quality. Although it sounds very straightforward and probably nobody would disagree with that but it has been proved that the reality is rather different. I call it an illegal and degrading business practice. In such situation there is a clear need of EU regulation on it. Consumer preferences can no longer serve as a pretext for lowering quality. In the European Union there are neither products nor citizens of the second class. So I voted in favor of this report and I strongly believe that we will find the European solution to this issue. Our citizens will no longer need to worry about such basic rights which are the basis of the EU Single Market.

 

Razmere na Madžarskem (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)

12-09-2018

The European Union is not only a peace project or a common market but the most importantly it is a union of commom values based on democracy, rule of law and human rights. All the Member States are bound to respect, defend and promote these values. We should never forget it. And Hungary is not an exception. Unfortunatley, the situation there represents a high risk of a serious breach of the essential values of European Union. We can not close our eyes and pretend that nothing is happening. Although it might be a comfortable position for the moment but it might lead to the catastrophic results in the future.

 

Avtonomni orožni sistemi (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)

12-09-2018

I voted in favour of this resolution. Uncontrolled weapons, without any human control cannot be produced or circulated and should be completely banned. They can really become a so-called `killer robots` deciding on life and death matters which might pose risk to society without any legal accountability. I supported the reports call for EU to start international negotiations aimed at banning these autonomous weapons system worldwide.

 

Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

11-09-2018

I have supported this proposal, because these countries had suffered the natural disasters in 2017 summer, which had the vast negative implications for these countries living conditions, infrastructure and natural environment. In order to sustain these regions prosperity, we should provide so necessary financial aid. The European Union Solidarity Fund will provide €16,918,941 for Lithuania, €12,279,244 for Poland, €2,258,225 for Bulgaria and Greece will obtain €2,535,796. These regions deserved our support and assistance, which will be a significant factor to reconstruct them and to raise their economy.

 

Predlog spremembe proračuna št. 4/2018: uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

11-09-2018

I have supported this necessary amendment in order to provide so neededed aid support for Bulgaria, Greece Lithuania and Poland after their experienced natural disasters in summer of 2017.

 

Vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018

I am very supportive to the European Parliament`s decision to secure post-Brexit regional funding to Northern Ireland which remains one of the poorest regions in North Western Europe. The cohesion funds in Northern Ireland contribute to economic and social development in the context of the Peace Process. PEACE and Interreg fund are crucial for the country`s peaceful future`s development.

 

Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

11-09-2018

This is a very important proposal and analysis of what is needed in order to boost EU border regions, which together combined make around 40 percent of EU territory. I am pleased that the Commission is ready to propose legal and funding solutions to eliminate cross-border obstacles and ensure better cooperation among authorities. Border regions need to have sufficient access to public services and transport network in order to be able to accelerate their development.

 

Evropska solidarnostna enota (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)

11-09-2018

I see the program of the European Solidarity Corps as a good opportunity for young people to contribute to solidarity in the European Union by volunteering in the social field, by participating in projects with refugees and by serving the people who need it the most. This platform should be as inclusive as possible, allowing all young Europeans to take part in it, irrespective of their country of origin, their family`s economic situation and also with a focus on particularly to young people with disabilities. Investment in young people is investment in our future, the European future. Thus, I sincerely congratulate this initiative and wish for it to be as successful as Erasmus program has become.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels