Laurenţiu REBEGA : Domov 

Član 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odbor za peticije 
Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija 

Namestnik 

Odbor za regionalni razvoj 

Nedavne dejavnosti 

Kontakt