Joachim STARBATTY : Domov 

Član 

Odbor za mednarodno trgovino 

Namestnik 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

Kontakt