• Alessia Maria   MOSCA  

Alessia Maria MOSCA : Mnenja v vlogi poročevalca - 8. zakonodajno obdobje 

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o priporočilih Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)  
- ECON_AD(2015)567692 -  
-
ECON 
MNENJE o možnosti razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode  
- INTA_AD(2015)554841 -  
-
INTA