• Alessia Maria   MOSCA  

Alessia Maria MOSCA : Vprašanja za ustni odgovor - 8. zakonodajno obdobje 

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136