Richard SULÍK : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

  • 01-07-2014 / 07-10-2014 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Član
  • 08-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član

Nacionalne stranke  

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sloboda a Solidarita (Slovaška)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Namestnik 

  • 01-07-2014 / 07-10-2014 : Odbor za proračunski nadzor
  • 08-10-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračunski nadzor
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračunski nadzor

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oziroma zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES  
- IMCO_AD(2019)630406 -  
-
IMCO 
MNENJE o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o institucionalnem okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo  
- IMCO_AD(2019)632768 -  
-
IMCO 
MNENJE o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu  
- IMCO_AD(2018)623966 -  
-
IMCO 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Večje interpelacije 
Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Georgiosa Epitideiosa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Zahteva za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Lamprosa Fountoulisa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Zahteva za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Eleftheriosa Synadinosa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Odgovori na vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Odgovori na vprašanja poslancev za ECB in vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Člen 140, člen 141, Priloga III

Osebni predlogi resolucij  
Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 143

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o označevanju zadnjega izhoda pred cestninskimi cestami  
- P8_DCL(2016)0025 - Zastarano  
Richard SULÍK , Brando BENIFEI , Izaskun BILBAO BARANDICA , Jan KELLER , Merja KYLLÖNEN , Dieter-Lebrecht KOCH , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , Olga SEHNALOVÁ , Joachim STARBATTY  
Datum predložitve : 11-04-2016
Pretek roka : 11-07-2016
Število podpisnikov : 70 - 12-07-2016
Pisna izjava o spodbujanju in varovanju svobode izražanja in medijev  
- P8_DCL(2016)0010 - Zastarano  
Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Angel DZHAMBAZKI , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN  
Datum predložitve : 01-02-2016
Pretek roka : 01-05-2016
Število podpisnikov : 139 - 02-05-2016
Pisna izjava o prepovedi prosjačenja otrok in odraslih v spremstvu otrok  
- P8_DCL(2015)0011 - Zastarano  
Richard SULÍK , Nicola CAPUTO , Branislav ŠKRIPEK , Jan ZAHRADIL , José BLANCO LÓPEZ , Martina DLABAJOVÁ , Marcus PRETZELL , Kosma ZŁOTOWSKI , Joachim STARBATTY , Ivan ŠTEFANEC  
Datum predložitve : 25-03-2015
Pretek roka : 25-06-2015
Število podpisnikov : 104 - 07-07-2015

Izjave 

Izjava o finančnih interesih